Om Siv.ing Arne Hauge AS

Jeg har jobbet i prosjekt i Oslo siden 1994 da jeg begynte som byggeleder. Siden har jeg hatt jobber både hos byggherre og entreprenør og hatt oppgaver i prosjekt som prosjektleder, anleggsleder, prosjektøkonom, fremdriftsplanlegger.

Jeg er for tiden engasjert i et oppdrag gjennom et annet firma og tidshorisont for dette oppdraget er ut februar 2021.